Disclaimer Van Berkum Koken & Tafelen

Van Berkum Koken & Tafelen probeert de product- en prijsinformatie actueel te houden en zo correct mogelijk weer te geven op de site. Veel informatie is afkomstig van derden, zoals fabrikanten, importeurs en detail bedrijven. Van Berkum Koken & Tafelen kan de actualiteit en nauwkeurigheid van die informatie niet garanderen en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor welke schade dan ook, die wordt geleden door het gebruik van de website en mogelijk gelinkte websites. De inhoud van de website of gedeelten daarvan mogen niet worden gekopieerd of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Berkum Koken & Tafelen. De intellectuele eigendomsrechten komen uitsluitend toe aan Van Berkum Koken & Tafelen en zijn toeleveranciers.