Privacybeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het  dan ook als  onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit privacy beleid laten wij u weten hoe wij met uw gegevens omgaan.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers van de website van Van Berkum Koken & tafelen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Wij zullen ervoor zorg dragen dat de verwerking van persoonsgegevens niet in strijd is met de wetgeving en delen deze persoonsgegevens ook niet met derden.

Mocht u inzage willen hebben in de persoonsgegevens die wij van u vastgelegd hebben, dan kun u deze schriftelijk, dan wel via e-mail bij ons opvragen. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht.

 

Artikel 1 Privacy beleid

Wij respecteren uw privacy en behandelen alle persoonlijke informatie die ons verstrekt worden altijd vertrouwelijk. Deze gegevens worden met inachtneming van de in Nederland geldende Privacywetgeving verwerkt.

Als klant heeft u recht om de gegevens die wij van en over u verwerken en bewaren op te vragen en mocht dit nodig zijn correctie of verwijdering van deze gegevens te eisen. Dit voor zover de gegevens niet nodig zijn om lopende ordes af te handelen.

Wij bewaren de via de website gesloten overeenkomsten met de daarbij horende gegevens 7 jaar.

 

Artikel 2 Uw gegevens

Wij gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om en bewaren deze dan ook in een beveiligde omgeving zodat derden niet bij deze gegevens kunnen komen. Wij zullen uw gegevens dan ook niet met derden delen.

 

Artikel 3 Cookies

Wij verzamelen gegevens om een beter inzicht te krijgen in onze klanten om zo onze diensten hier beter op af te stemmen.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De hierdoor verkregen informatie slaan wij op in een beveiligde omgeving en gebruiken deze om de website te verbeteren en onze diensten nog beter op u af te stemmen.

 

Artikel 4 Misbruik

Wij houden ons het recht voor om corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Dit betekend dat wij het recht hebben om alle informatie op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. Ook houden wij ons het recht voor om, bij een voldoende onderbouwing verdenking van misbruik, nadere gegevens op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs zullen wij passende maatregelen treffen, zoals uitsluiting van de website en aangifte bij de politie.

 

Artikel 5 Gebruik gegevens

Alle gegevens die u ons verstrekt zullen wij allen gebruiken voor het onderhouden en verbeteren van de relatie die u met ons heeft.

Wij gebruiken deze informatie om beter te kunnen zien wat u nodig heeft en daar onze diensten op af te stemmen. Uw gegevens gebruiken wij om het voltooien van de transacties en het contact met u zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of delen met derden, wij zijn de enige gebruikers van uw gegevens. Mochten wij uw gegevens om wat voor reden dan ook met anderen gaan delen, dan zullen wij u hier van tevoren op de hoogte van stellen.

 

Artikel 6 Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor om zonder nadere toelichting deze privacyverklaring aan te passen. Alle aanpassingen zullen wij direct plaatsen op onze website en alle personen in ons e-mail bestand zullen hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld.

 

Artikel 7 Klachten

Degene die klachten heeft over het niet goed naleven van deze privacyverklaring of het verwerken van zijn of haar gegevens dient zich tot ons te wenden, zodat wij de klacht op kunnen lossen.